Công chứng mua bán xe

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CÔNG CHỨNG

---------o0o---------

 

Dịch vụ hỗ trợ công chứng liên quan đên mua bán xe

Được thực hiện ngay văn phòng giao dịch của Chợ xe: Bao gồm hồ sơ và mức phí sau:

 1. Hồ sơ : Công chứng mua bán  và công chứng ủy quyền
 • Giấy đăng ký xe
   • CMND + hộ khẩu (Người mua + người bán)
   • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Người bán)
 1. Mức phí: Công chứng mua bán  và công chứng ủy quyền
 • Phí hồ sơ:    
 • Phí công chứng:
   • Giá trị xe từ 100 triệu đến 1tỷ  mức phí:  0,1% theo  giá trị hợp đồng.
   • Giá trị xe từ 1 tỷ đến 3 tỷ  mức phí : 0,06% giá trị hợp đồng.