Dịch vụ khác

 

 DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ XE

--------o0o--------

Đấu giá xe bao gồm: Đấu giá xe theo lô cho các Công ty có nhu cầu thanh lý, đấu giá xe độc lạ theo nhu cầu của khách hàng … và các loại đấu giá khác

Đấu giá xe được thực hiện ngay tại chơ xe kiểu Mỹ

 Mức phí áp dụng cho đấu giá thành công

Số TT

Giá trị tài sản bán được của một cuôc đấu giá

Mức thu

1

Dưới 50 triệu

5% Giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

2,5triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu

3

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

16,5 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ

4

Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng

5

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu +  0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ. Tổng số phí không quá 300 triệu/ cuộc đấu giá

 

   Đơn vị đấu giá là một đơn vị độc lập có chức năng đấu giá và có thâm niên trong lĩnh vực đấu giá tại Việt Nam.