Định giá xe

 

 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐỊNH GIÁ XE

---------o0o---------

Mục đích định giá:

 • Phục vụ cho khách có nhu cầu định giá xe để mua bán
 • Phục vụ cho việc xác định giá để vay vốn ngân hàng
 • Phục vụ cho các mục đích khác liên quan đến giá trị xe

1/ Định giá có cấp chứng thư định giá ( Do Công ty định giá có uy tín tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện )

 • Thủ tục
  • Thủ tục – hồ sơ pháp lý chủ xe và xe
  • Xe có mặt tại chợ để chụp hình và kiểm tra xe
 • Mức phí định giá xe có cấp chứng thư:
  • Tài sản dưới 2 tỷ mức         phí 1.000.000 đồng
  • Tài sản trên 2 tỷ đến 4 tỷ   phí 2.000.000 đồng
  • Tài sản trên 4 tỷ  trở lên     phí 3.000.000 đồng

2/ Tư vấn xác định trị giá xe ( định giá không cấp chứng thư )

 • Mức phí tư vấn định giá xe không cấp chứng thư: 300.000 vnđ/ một xe

     ( Do chuyên viên có kinh nghiệm thực hiện )