Sang tên xe

DỊCH VỤ SANG TÊN XE

---------o0o--------

 

  • Thủ tục hồ sơ:
  • Hợp đồng mua bán
  • Cà số sườn, số máy
  • Kê khai theo biểu mẫu của CSGT
  • Biên lai nộp thuế trước bạ sang tên xe (Biểu phí thuế tham khảo)
  • Thực hiện:
  • Sang tên
  • Rút hồ sơ chuyển vùng
  • Các dịch vụ khác liên quan đến sang tên đổi chủ