Thuê chỗ đơn thuần

DỊCH VỤ THUÊ CHỖ TRƯNG BÀY XE BÁN

       Đơn vị tính:VNĐ

A. ĐỐI VỚI CÁC XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

STT

NỘI DUNG DỊCH VỤ

ĐIỀU KHOẢN ĐI KÈM

PHÍ DỊCH VỤ

(Đã bao gồm VAT)

GHI CHÚ

1

 • Cho thuê chỗ để trưng bày xe bán ( Chủ xe tự chào bán xe).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Thời gian cho thuê: 10 ngày
 • Khách hàng thanh toán phí một lần ngay sau khi hợp đồng được ký kết.
 • Không hoàn trả phí dịch vụ khi khách hàng không sử dụng hết số ngày thuê chỗ.
 • Xe bán được đăng trên website của chợ xe.
 • Xe từ 04 – 07 chỗ
 • Xe từ 09 chỗ trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700.000

1.400.000

 

2

 • Gia hạn hợp đồng thuê chỗ để trưng bày xe bán (chủ xe tự chào bán xe)
 • Xe từ 04 – 07 chỗ

 

 

 

 • Xe từ 09 chỗ trở lên
 • Thanh toán phí gia hạn một lần ngay khi phụ lục hợp đồng được ký kết
 • Gia hạn theo hợp đồng
 • Gia hạn theo ngày (được tính trên số ngày gia hạn)
 • Gia hạn theo hợp đồng
 • Gia hạn theo ngày (được tính trên số ngày gia hạn)

 

 

 

 

700.000

120.000

 

 

1.400.000

190.000

 

 

 

 

 

 • Mức phí của 01 ngày gia hạn

 

 

 • Mức phí của 01 ngày gia hạn

3

 

 • Phạt trễ hạn hợp đồng
 • Tổng phí phạt được tính trên số ngày trễ hạn theo hợp đồng.

( Giá thuê chỗ 1 ngày  x 150% ) x số ngày trễ hạn.

150% giá thuê một ngày

 

 • Mức phí của 01 ngày trễ hạn

 

B. ĐỐI VỚI Ô TÔ MỚI 100% (Dành cho các đại lý, hãng xe ô tô).

STT

NỘI DUNG DỊCH VỤ

ĐIỀU KHOẢN ĐI KÈM

PHÍ DỊCH VỤ

(Đã bao gồm VAT)

GHI CHÚ

1

 • Cho thuê chỗ để trưng bày xe bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Được trưng bày xe tại vị trí đẹp.
 •  Chỗ xe được trang trí quảng cáo theo kích cỡ qui định của chợ xe.
 • Xe bán được đăng trên website của chợ xe.
 • Làm sạch vệ sinh bên ngoài xe hàng ngày.
 • Thanh toán phí một lần ngay sau khi hợp đồng được ký kết.
 • Không hoàn trả phí dịch vụ khi không sử dụng hết số ngày thuê chỗ.
 • Hợp đồng thuê chỗ 10 ngày.

Xe từ 04 – 07 chỗ

+ Xe từ 09 chỗ trở lên

 • Hợp đồng thuê chỗ 01 tháng

Xe từ 04 – 07 chỗ

+ Xe từ 09 chỗ trở lên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000.000

4.000.000

 

 

 

 

4.500.000

9.000.000

 

 

2

 • Gia hạn hợp đồng thuê chỗ để trưng bày xe bán
 • Hợp đồng thuê chỗ 10 ngày.

Xe từ 04 – 07 chỗ

+ Xe từ 09 chỗ trở lên

 • Hợp đồng thuê chỗ 01 tháng

Xe từ 04 – 07 chỗ

+ Xe từ 09 chỗ trở lên

 

 

2.000.000

4.000.000

 

 

4.500.000

9.000.000

 

 

 

 

 

3
 • Tổ chức sự kiện chạy thử xe
  Miễn phí Trong tháng khai trương

4

 

 • Phạt trễ hạn hợp đồng
 • Tổng phí phạt được tính trên số ngày trễ hạn theo hợp đồng.

( Giá thuê chỗ 1 ngày  x 150% ) x số ngày trễ hạn.

150% giá thuê một ngày

 

 • Mức phí của 01 ngày trễ hạn